Wat is duurzaamheid

  • 0

Wat is duurzaamheid

Category : Duurzaam , Nieuws berichten

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is het vermogen van mensen, bedrijven en overheden om activiteiten op een dusdanige wijze te doen dat deze geen afbreuk doen aan het vermogen van toekomstige generaties om dezelfde activiteiten nogmaals uit te voeren.

Duurzaamheid wordt gedefinieerd als het vermogen te behouden. In de ecologie is duurzaamheid een aanduiding hoe biologische systemen divers en productief blijven in de tijd. Voor mensen is het behoud van het welzijn op lange termijn belangrijk en deze is afhankelijk van het welzijn van de natuurlijke wereld en het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Wij leven in een wereld van steeds schaarser wordende hulpbronnen, waar de ecologie onder toenemende stress staat door menselijke activiteiten en waar het gezamenlijke effect van al deze activiteiten een enorme impact heeft op onze leefomgeving. Duurzaamheid is een term die wij met toenemende frequentie zullen horen.

Voor bedrijven die duurzaamheid omarmen brengt dit zowel uitdagingen alswel een ongelooflijke kans !

 

Hieronder volgt een beschrijving van enkele van de meest belangrijke kwesties betreffende duurzaamheid:

Kosten:

Een natuurlijk gevolg van de meeste duurzame initiatieven zal een verlaging van de kosten opleveren. Door het op zoek gaan naar manieren om het verbruik (grondstoffen, energie) te verminderen, het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van zakelijke praktijken en het verkennen van nieuwe en innovatieve producten en diensten zullen alle resulteren in verbeterde prestaties.

Wetten:

Het kunnen nakomen van nieuwe wetten is is een steeds grotere uitdaging voor organisaties. Het aantal en de complexiteit van de internationale, nationale en regionale voorschriften die de milieu-impact van producten, diensten en activiteiten willen aanpakken worden steeds groter. Bedrijven stellen zich bloot aan aanzienlijke risico’s door deze problemen niet effectief te beheren.

Reputatie:

Reputatie Risico kan worden gedefinieerd als elke handeling, gebeurtenis of situatie die de reputatie van een organisatie economisch nadelig kunnen beïnvloeden. Het niet naleven van regelgeving, onethisch gedrag en green washing, vertegenwoordigen allemaal manieren welke een negatieve invloed op de reputatie van een onderneming kunnen hebben. Behalve het financiële risico en het riskeren van rechtszaken,  vertegenwoordigt het grootste risico voor een organisatie het geen succes hebben op lange termijn.

Voordeel:

Duurzaam ondernemen kan een organisatie aanzienlijke concurrentievoordelen bieden in de vorm van verhoogde reputatie, lagere kosten, betere naleving wetten , grotere mate van innovatie en nog vele andere voordelen.

Innovatie:

Een van de belangrijkste voordelen van beginnende duurzaamheidsactiviteiten is innovatie. In de kern van het proces bij het verplaatsen van de visie in de richting van een duurzaam business model, moeten organisaties een frisse kijk nemen op hoe ze nu zaken doen, wat er gaande is in met hun producten en welke gevolgen deze hebben voor het milieu en de maatschappij zodra ze zijn verkocht.


Leave a Reply